Zaštita potrošača

Naše iskustvo u području zaštite potrošača raslo je proteklih godina kao odgovor na potrebe klijenata te na kontinuirano rastući interes potrošača za to pitanje (radi upoznavanja svojih prava).

Zaštita potrošača

Naše iskustvo u području zaštite potrošača raslo je proteklih godina kao odgovor na potrebe klijenata te na kontinuirano rastući interes potrošača za to pitanje (radi upoznavanja svojih prava).

Naši odvjetnici pružaju pomoć u raznim pitanjima zaštite potrošača, uključujući odgovornost za ispravnost proizvoda, označavanje, garancije, promotivne i prodajne kampanje, zahtjeve za informiranje potrošača, ugovore na daljinu glede proizvoda i usluga, zahtjeve za sigurnost hrane i slično.

Naša praksa u području prava intelektualnog vlasništva pokriva mnoga područja, adresirajući uvjete koje treba razmotriti kako bi se ostvarilo pravo na pravnu zaštitu,  kako bi se stečena prava u potpunosti očuvala te kako bi se pravima raspolagalo, bilo preko licenci ili davanja na korištenje.

Zaštita potrošača

Naše usluge u ovom području uključuju:

  • Usklađenost s primjenjivim propisima o promotivnim i prodajnim kampanjama, uključujući strukturiranje promotivnih kampanja i izradu ili pregled promotivnih ili reklamnih materijala kako bi se izbjegla kvalifikacija prakse kao nedopuštene i kako bi se osiguralo pridržavanje primjenjivih propisa;
  • Pravna pomoć u svim regulatornim pitanjima povezanim s označavanjem, garancijama, sigurnosti proizvoda i odgovornošću za ispravnost proizvoda;
  • Pravna pomoć i zastupanje pred nadležnim tijelima u vezi s pitanjima zaštite potrošača i sigurnosti prehrambenih proizvoda, uključujući za vrijeme inspekcije i u osporavanju dokumenata o inspekciji (u suradnji s timom za parnice);
  • Savjetovanje o općim pitanjima zaštite potrošača, uključujući prijevarno postupanje, nesavjesno postupanje i nastajuće područje nepoštenih ugovora;
  • Pružanje savjeta o primjenjivim propisima glede elektroničke trgovine i privatnosti u sektoru elektronskih komunikacija, uključujući i glede online poslovanja;
  • Pravna pomoć u vezi s (online) ugovorima o prodaji na daljinu, uzimajući u obzir propise o zaštiti potrošača (uključujući usklađenost s pravima potrošača te propisima o nepoštenim ugovornim odredbama i nepoštenim trgovačkim praksama);
  • Pravna pomoć u upravljanju upozorenjima na prehrambenim proizvodima, uključujući savjetovanje u pogledu obveza povlačenja proizvoda i povezivanju s nadležnim nacionalnim sanitarnim i veterinarskim tijelima te nadležnim tijelima za sigurnost hrane;
  • Pravna pomoć u vezi s regulatornim aspektima, uključujući pregled dozvola, odobrenja i licenci nužnih za provedbu aktivnosti, skladištenje i prodaju raznih proizvoda te identifikaciju i procjenu usklađenosti s obvezama zaštite potrošača i sigurnosti hrane.
Pružamo usluge cjelovitog pogleda poslovanja radi ublažavanja izloženosti društava i njihovih zastupnika, te radi izbjegavanja značajnih troškova u postupcima koji slijede nakon utvrđivanja neusklađenosti poslovanja.
Pružamo pomoć koja odgovara specifičnim potrebama javnih naručitelja, istovremeno uzimajući u obzir zahtjeve natjecatelja koji sudjeluju u natječajima glede javne nabave, koncesija ili projekata javno-privatnog partnerstva.
U području električne energije, nafte i plina, naš tim pruža savjete u velikom broju aspekata, uključujući u pogledu stvaranja, istraživanja, iskorištavanja, distribucije, trgovanja i isporuke krajnjim potrošačima. Rad je usredotočen na niže navedena područja.
Naši savjeti adresiraju ključne aspekte, kao što su veze između žigova, trgovačkih marki te naziva domena ili korištenje prava industrijskog vlasništva te nepoštene trgovačke prakse.