Zaštita podataka

Možemo pomoći klijentima da maksimaliziraju upotrebu osobnih podataka u raznim bazama podataka i sustavima, uz sigurnost da postupaju u skladu s relevantnim propisima o zaštiti privatnosti.

Zaštita podataka

Možemo pomoći klijentima da maksimaliziraju upotrebu osobnih podataka u raznim bazama podataka i sustavima, uz sigurnost da postupaju u skladu s relevantnim propisima o zaštiti privatnosti.

Naša predana praksa usredotočena na pravo na privatnost i zaštitu osobnih podataka razvila se posljednjih godina kao rezultat povećane pozornosti koju javna tijela i pojedinci posvećuju pitanjima privatnosti te, implicitno, povećane potrebe naših klijenata da osiguraju usklađenost sa zahtjevima glede privatnosti u kontekstu promjenjivog zakonodavnog okvira. Možemo pomoći klijentima da maksimaliziraju upotrebu osobnih podataka u raznim bazama podataka i sustavima, uz sigurnost da postupaju u skladu s relevantnim propisima o zaštiti privatnosti.

Naše usluge u ovom području uključuju:

  • Prepoznavanje zahtjeva za zaštitu podataka primjenjivih u svakom pojedinom slučaju obrade osobnih podataka;
  • Pravnu pomoć u ispunjavanju ili pregled obavijesti Agenciji za zaštitu osobnih podataka;
  • Pripremanje i/ili pregled jezičnih aspekata zaštite podataka u relevantnim dokumentima zaključenim s radnicima, klijentima, dobavljačima, osobama koje obrađuju podatke;
  • Pregled dokumenata koji sadrže odredbe o zaštiti podataka (politike privatnosti, interne propise, izjave o povjerljivosti, itd.);
  • Pravnu pomoć i zastupanje pred Agencijom za zaštitu osobnih podataka te sudovima glede raznih pitanja zaštite podataka;
  • Treninge usklađenosti s propisima o zaštiti podataka.

 

Naše odvjetničko društvo ima tim stručnjaka specijaliziran za pitanja insolventnosti, s dubinskim razumijevanjem različitih vrsta ugovora, industrija i poslova, koji pruža specijaliziranu pravnu pomoć dužnicima i vjerovnicima.
Pregled usklađenosti s propisima o gospodarenju otpadom, posebice otpadne ambalaže i električnog te elektronskog otpada i pomoći u primjeni mjera popravljanja/smanjenja rizika, uključujući postupke izrade ugovora i pregled, procjenu i sljedivost dokumentacije itd.
Krehić & partneri spaja timove s različitim iskustvima i znanjima radi pružanja prilagođenih rješenja za klijente iz svih područja branše nekretnina.