Zaštita okoliša

Pregled usklađenosti s propisima o gospodarenju otpadom, posebice otpadne ambalaže i električnog te elektronskog otpada i pomoći u primjeni mjera popravljanja/smanjenja rizika, uključujući postupke izrade ugovora i pregled, procjenu i sljedivost dokumentacije itd.

Zaštita okoliša

Pregled usklađenosti s propisima o gospodarenju otpadom, posebice otpadne ambalaže i električnog te elektronskog otpada i pomoći u primjeni mjera popravljanja/smanjenja rizika, uključujući postupke izrade ugovora i pregled, procjenu i sljedivost dokumentacije itd.

Gospodarenje otpadom, zdravstvene provjere i usklađenost

Pregled usklađenosti s propisima o gospodarenju otpadom, posebice otpadne ambalaže i električnog te elektronskog otpada i pomoći u primjeni mjera popravljanja/smanjenja rizika, uključujući postupke izrade ugovora i pregled, procjenu i sljedivost dokumentacije itd. Poseban je naglasak na pregledu izloženosti Fondu za zaštitu okoliša i umanjenju rizika te preventivnim mjerama u suradnji s kolegama iz poreznog odjela.

Pomoć u postupku ishođenja dozvola

Identifikacija kriterija za izdavanje dozvola za razne vrste projekata (kako u blizini zaštićenih područja prirode, tako i unutar tih područja) i provođenje raznih aktivnosti. Pomoć klijentima u postupcima ishođenja dozvola nadležnih tijela za zaštitu okoliša i upravljanje vodama u svim razvojnim fazama projekta (planiranje, izgradnja, rad) te zastupanje pred nacionalnim i lokalnim nadležnim tijelima za zaštitu okoliša u postupcima izdavanja dozvola, uključujući u odnosu na primjedbe/prigovore zainteresirane javnosti.

Industrijske emisije i kontrola zagađivanja te upravljanje

Savjeti u odnosu na ograničenja raznih industrijskih emisija, EU-ETS sustav, smanjenje zagađenja, obveze monitoringa i izvještavanja. Savjeti i pomoć u odnosu na odgovornost za onečišćenje okoliša, upravljanje prošlim i slučajnim zagađenjima, uključujući u pogledu procjene i akcija popravljanja.

Dubinsko snimanje i pomoć u transakcijama

Prepoznavanje rizika zagađenja okoliša u provedbi dubinskog snimanja. Pomoć pri raznim pitanjima zaštite okoliša (pribavljanje/prijenos dozvola, obveze prema propisima o zaštiti okoliša, odgovornost za onečišćenje) u transakcijama.

Pružamo usluge cjelovitog pogleda poslovanja radi ublažavanja izloženosti društava i njihovih zastupnika, te radi izbjegavanja značajnih troškova u postupcima koji slijede nakon utvrđivanja neusklađenosti poslovanja.
Naši savjeti adresiraju ključne aspekte, kao što su veze između žigova, trgovačkih marki te naziva domena ili korištenje prava industrijskog vlasništva te nepoštene trgovačke prakse.
Pomažemo u pitanjima glede javnih i privatnih ponuda, dizajniranju i provedbi struktura pripajanja listanih društava, zastupajući interese klijenata pred regulatorima.
Pružamo sve vrste pomoći, od usklađenosti i svakodnevnih pitanja ljudskih resursa do konkretne radno pravne pomoći u transakcijama i parnicama.