Usklađenost – poslovni integritet

Pružamo usluge cjelovitog pogleda poslovanja radi ublažavanja izloženosti društava i njihovih zastupnika, te radi izbjegavanja značajnih troškova u postupcima koji slijede nakon utvrđivanja neusklađenosti poslovanja.

Usklađenost – poslovni integritet

Pružamo usluge cjelovitog pogleda poslovanja radi ublažavanja izloženosti društava i njihovih zastupnika, te radi izbjegavanja značajnih troškova u postupcima koji slijede nakon utvrđivanja neusklađenosti poslovanja.

Nudimo prekograničnu perspektivu koja odgovara transnacionalnoj prirodi mnogih društava i njihovim globalnim aktivnostima.

Imamo suradnički pristup koji povezuje različite sfere stručnosti (kao što su specijalizirani programi za sprječavanje korupcije i pronevjere, zaštitu zviždača te borbu protiv pranja novca) radi prepoznavanja kriminalnih aktivnosti koje mogu biti predmetom istrage regulatornih tijela i potencijalno kaznenog progona.

Za našim uslugama postoji stalna potražnja korporativnih predstavnika i direktora usklađenosti u potrazi za organiziranjem i provedbom sofisticiranih planova pravne revizije poslovanja koji bi im omogućili provedbu proaktivnih i reaktivnih strategija radi preveniranja kaznenopravne izloženosti te umanjenja tereta odgovornosti koje bi proizašle iz potencijalnih kaznenih djela gospodarskog kriminala.

Naš tim posvećen je pitanjima gospodarskog kriminala, s posebnim naglaskom na poreznu evaziju, pranje novca, zloupotrebu tržišta (tržišne manipulacije/trgovanje povlaštenim informacijama) i druga pitanja gospodarskog kriminala.

Nudimo širok spektar usluga, od općenitog konzultiranja, prevencije i usklađenosti u raznim pitanjima usklađenosti do pomoći i zastupanja tijekom nadzora ili istrage.

Naši savjeti adresiraju ključne aspekte, kao što su veze između žigova, trgovačkih marki te naziva domena ili korištenje prava industrijskog vlasništva te nepoštene trgovačke prakse.
Pomažemo u pitanjima glede javnih i privatnih ponuda, dizajniranju i provedbi struktura pripajanja listanih društava, zastupajući interese klijenata pred regulatorima.
Naše iskustvo u području zaštite potrošača raslo je proteklih godina kao odgovor na potrebe klijenata te na kontinuirano rastući interes potrošača za to pitanje (radi upoznavanja svojih prava).
Mnoge pravne službe teško uravnotežuju svoje svakodnevne obaveze s ciljem provođenja ključnih inicijativa visoke vrijednosti. Koristimo naše iskustvo na globalnoj razini u savjetovanju, tehnologiji i alternativnoj isporuci kako bi naši klijenti postigli niz ključnih ciljeva.