Tržišta kapitala

Pomažemo u pitanjima glede javnih i privatnih ponuda, dizajniranju i provedbi struktura pripajanja listanih društava, zastupajući interese klijenata pred regulatorima.

Tržišta kapitala

Pomažemo u pitanjima glede javnih i privatnih ponuda, dizajniranju i provedbi struktura pripajanja listanih društava, zastupajući interese klijenata pred regulatorima.

Pružamo pomoć glede kontinuiranih zahtjeva nametnutih za listana društva, te ostalim akterima na tržištima kapitala. Nadalje, možemo pomoći našim klijentima u dizajniranju i provedbi opcija za dodjelu dionica (ESOP programi).

 

Društva (faza koja prethodi inicijalnoj javnoj ponudi i faza inicijalne javne ponude)

 • Analiza potrebnih promjena u internim propisima društva, strukturi kapitala, odnosu s ključnim dioničarima ili drugim povezanim osobama, kako bi se društvo uvrstilo na burzu (drugim riječima, pojednostavljivanje strukture kapitala društva, premještanje imovine iz ili u društvo koje se namjerava uvrstiti, restrukturiranje unutar grupe i slično);
 • Analiza ispravne strukture korporativnog upravljanja nakon inicijalne javne ponude (drugim riječima, broj članova uprave/upravnog odbora; sastav i neovisnost uprave/upravnog odbora itd.);
 • Analiza kako da zaposlenici društva imaju koristi od inicijalne javne ponude i sudjeluju u inicijalnoj javnoj ponudi;
 • Pomoć upravi, nadzornom odboru i/ili ključnim zaposlenicima u pojašnjenju što znači uvrštenje dionica društva na uređeno tržište (npr. režim povlaštenih informacija; obveze priopćavanja uvrštenog društva; kako postupati u odnosima s burzom i nadzornim tijelima itd.);
 • Pomoć u izradi pravnih dijelova prospekta (npr. faktori rizika; poslovni dio itd.);
 • Izrada pravnih mišljenja, ugovora s posrednicima, pisama  za otkrivanje podataka, lock-up ugovora, dioničarskih ugovora, pokroviteljskih ugovora i slično, nužnih za postupak uvrštenja;
 • Pomoć u predaji i registraciji raznih dokumenata pri nadležnim tijelima poput Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), Zagrebačke burze i Središnjeg klirinškog depozitnog društva.

Izdavatelji (faza nakon inicijalne javne ponude)

 • Pomoć u stalnoj usklađenosti društva s pravilima primjenjivim na uvrštena društva (npr. obveza priopćavanja, trenutna izvješća, zaštita ulagatelja, obavijesti o sazivanju, sukob interesa itd.);
 • Analiza prilika koje proizlaze iz uvrštenja društva (npr. programi otkupa dionica, povećanje temeljnog kapitala, ponude za preuzimanje);
 • Pomoć u stalnoj usklađenosti reguliranih društava (npr. društvima za upravljanje imovinom, brokerima, investicijskim fondovima) u pitanjima:
   • istraga zloupotreba tržišta (trgovanja na temelju povlaštenih informacija/tržišnih manipulacija) bilo pred Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, bilo pred tijelima kaznenog progona;
   • sudski postupci vezani za tužbe zbog nametnutih mjera nadležnih institucija;
   • aktivnosti vezanih za stabilizaciju cijena

Ulagatelji

 • Pomoć u zaštiti manjinskih dioničara – primjena pravila zaštite ulagatelja; prevencija zloupotreba; pravni lijekovi protiv zloupotreba, uključujući i sudske postupke;
 • Pomoć u izradi ponuda za preuzimanje i istiskivanja manjiskih dioničara (squeeze-out) – dubinsko snimanje za kupca; izrada pravnih dijelova ponude, savjetovanje u odnosu prema nadzornim tijelima;
 • Pomoć u zaštiti značajnih dioničara – prevencija manjinskih zloupotreba, pravni lijekovi protiv zloupotreba, uključujući sudske postupke;
 • Pomoć u istragama zloupotreba tržišta
Krehić & partneri spaja timove s različitim iskustvima i znanjima radi pružanja prilagođenih rješenja za klijente iz svih područja branše nekretnina.
Naši savjeti adresiraju ključne aspekte, kao što su veze između žigova, trgovačkih marki te naziva domena ili korištenje prava industrijskog vlasništva te nepoštene trgovačke prakse.
Naše odvjetničko društvo ima tim stručnjaka specijaliziran za pitanja insolventnosti, s dubinskim razumijevanjem različitih vrsta ugovora, industrija i poslova, koji pruža specijaliziranu pravnu pomoć dužnicima i vjerovnicima.
U području električne energije, nafte i plina, naš tim pruža savjete u velikom broju aspekata, uključujući u pogledu stvaranja, istraživanja, iskorištavanja, distribucije, trgovanja i isporuke krajnjim potrošačima. Rad je usredotočen na niže navedena područja.