Stečajno pravo

Naše odvjetničko društvo ima tim stručnjaka specijaliziran za pitanja insolventnosti, s dubinskim razumijevanjem različitih vrsta ugovora, industrija i poslova, koji pruža specijaliziranu pravnu pomoć dužnicima i vjerovnicima.

Stečajno pravo

Naše odvjetničko društvo ima tim stručnjaka specijaliziran za pitanja insolventnosti, s dubinskim razumijevanjem različitih vrsta ugovora, industrija i poslova, koji pruža specijaliziranu pravnu pomoć dužnicima i vjerovnicima.

U području stečajnog prava/insolventnosti, pružamo pomoć:

Za kupca društva s financijskim poteškoćama, odnosno imovine takvog društva:

 • Transakcijsku pomoć u pripremi dokumentacije i pregovaranju s dužnikom;
 • Pomoć tijekom procesa implementacije: osiguranje prijenosa dionica/imovine slobodnih od opterećenja, formalnosti registracije, radno pravna pitanja, odobrenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja;
 • Daljnja pomoć pri pripajanju: zastupanje pred sudom u postupku po pravnim lijekovima protiv odluka stečajnog upravitelja ili likvidatora, skupštine vjerovnika itd.

Za vjerovnika društva u financijskim poteškoćama:

 • Analiza ugovora iz kojeg potječe potraživanje i dokumente sredstava osiguranja, tražimo zabilježbu potraživanja i prvenstvo naplate pred drugim vjerovnicima;
 • Analiza položaja u stečajnim spisima;
 • Analiza i pomoć za osporavanje prijevarnih transakcija koje ugrožavaju prava vjerovnika;
 • Pomoć pri skupštinama vjerovnika;
 • Pomoć u pripremanju i održavanju plana reorganizacije;
 • Zastupanje pred sudom u raznim pitanjima vezanim za insolventnost.

Za društvo u financijskim poteškoćama:

 • Prethodni pregled potencijalnih prijedloga za otvaranje stečajnog postupka i provjera uvjeta za otvaranje postupka;
 • Restrukturiranje duga u predstečajnoj fazi;
 • Pregled prijedloga za otvaranje stečajnog postupka i procjena rizika za dužnika pri ulasku u stečajni postupak;
 • Pomoć tijekom sudskih postupaka pred sudovima i prema vjerovnicima.

Za dioničare/direktore:

 • Procjena rizika za postupke protiv dioničara ili članova uprave koji su potencijalno skrivili insolventnost.
U našem odvjetničkom društvu imamo iskustva s pravom tržišnog natjecanja, koje se svake godine značajno proširuje zahvaljujući doprinosu našeg predanog odvjetničkog tima.
Pružamo sve vrste pomoći, od usklađenosti i svakodnevnih pitanja ljudskih resursa do konkretne radno pravne pomoći u transakcijama i parnicama.
Naš tim čine vješti i predani odvjetnici koji pomažu klijentima u raznim postupcima pred sudovima svih razina u državi kao i pred arbitražnim sudištima na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Savjetujemo klijente u pitanjima strukturiranja i restrukturiranja investicija, prijenosa poslovanja, spajanja društava, podjele društva, prekogranična spajanja i pripajanja, u zajedničkim pothvatima, uključujući osnivanja, korporativno upravljanje, prava manjinskih članova, rješenje zastoja u pregovorima te izlazak iz članstva.