Spajanja i pripajanja

Temeljito istraživanje pravnih poslova ciljnog društva s naglaskom na pojedina područja, sa stupnjem detaljnosti prema zahtjevu klijenta, od “red flag” izvještaja do opisnih izvještaja.

Spajanja i pripajanja

Temeljito istraživanje pravnih poslova ciljnog društva s naglaskom na pojedina područja, sa stupnjem detaljnosti prema zahtjevu klijenta, od “red flag” izvještaja do opisnih izvještaja.

Dubinsko snimanje i analiza

Temeljito istraživanje pravnih poslova ciljnog društva s naglaskom na pojedina područja, sa stupnjem detaljnosti prema zahtjevu klijenta, od “red flag” izvještaja do opisnih izvještaja. Analize i procjene učinaka rezultata dubinskog snimanja na predviđenu transakciju.

Strukturiranje

Analiza i potvrda predložene transakcijske strukture, prepoznavanje rizika, dizajn ili potvrda određenih pristupa, savjeti za određene pravne aspekte, uključujući specifične aspekte regulatorne usklađenosti

Preliminarna transakcijska dokumentacija

Pomoć u izradi nacrta, pregledu i pregovaranju pisama namjere, aranžmana ekskluzivnosti i memoranduma o razumijevanju

Kupnja dionica i/ili poslovnih udjela / kupnja djela poduzeća / ugovori o zajedničkom pothvatu i drugi transakcijski dokumenti

  • Pripremanje, pregovaranje i provedba ugovora o kupnji dionica i/ili poslovnih udjela, djela poduzeća ili ugovora o zajedničkom pothvatu, uzimajući u obzir probleme prepoznate u dubinskom snimanju;
  • Priprema i pregovaranje glede sporednih transakcijskih dokumenata kao što su: dokumenti o sredstvima osiguranja, ugovori o pologu, menadžerski ugovori, kojima se odobravaju promjene i punomoći potrebne za izvršenje transakcije, kao i bilo koja druga potrebna ugovorna dokumentacija.

Implementacija

Pomoć i nadgledanje ispunjenja prethodnih uvjeta, priprema obavijesti trećim stranama, pribavljanje odobrenja tijela nadležnih za zaštitu tržišnog natjecanja (u slučaju koncentracija) i odobrenja drugih tijela (npr. Hrvatske narodne banke, Vijeća za elektroničke medije), upisi promjene vlasništva i slično.

Krehić & partneri spaja timove s različitim iskustvima i znanjima radi pružanja prilagođenih rješenja za klijente iz svih područja branše nekretnina.
Naš tim čine vješti i predani odvjetnici koji pomažu klijentima u raznim postupcima pred sudovima svih razina u državi kao i pred arbitražnim sudištima na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Naš pravni tim za bankarsko i financijsko pravo ima značajnog iskustva u svim područjima transakcijskog bankarstva, uključujući raznovrsna financiranja i refinanciranja, sindicirane kredite, klasične i alternativne oblike restrukturiranja, sekuritizaciju te transakcije vezane za prijenose i izdvajanje portfelja, kao i spajanja i pripajanja u sektoru financijskih i reguliranih usluga.
Pregled usklađenosti s propisima o gospodarenju otpadom, posebice otpadne ambalaže i električnog te elektronskog otpada i pomoći u primjeni mjera popravljanja/smanjenja rizika, uključujući postupke izrade ugovora i pregled, procjenu i sljedivost dokumentacije itd.