Rješavanje sporova

Naš tim čine vješti i predani odvjetnici koji pomažu klijentima u raznim postupcima pred sudovima svih razina u državi kao i pred arbitražnim sudištima na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Rješavanje sporova

Naš tim čine vješti i predani odvjetnici koji pomažu klijentima u raznim postupcima pred sudovima svih razina u državi kao i pred arbitražnim sudištima na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Naši odvjetnici brane prava i interese klijenata u širokom spektru sporova, pokrivajući porezne sporove, trgovačke sporove, upravne sporove, sporove vezane za postupak javne nabave.

U našem profesionalnom postupanju, najprije osiguravamo brzu procjenu pojedinog spora i možemo prepoznati najprikladniji način za pristupanje istom. Odluke koje se tiču parnične strategije uzimaju u obzir velik broj faktora, uključujući potencijalnu odgovornost za štetu, prednosti i nedostatke u položaju protivne strane, ponude za nagodbe i cost/benefit procjenu. U svim fazama parničnog postupka prilagođavamo svoju strategiju, preispitujemo situaciju i predlažemo klijentima najpovoljnije postupanje, ovisno o napretku u slučaju.

Porezni i upravni sporovi

Naša kombinacija stručnosti u poreznim i pravnim stvarima omogućava nam da branimo interese klijenata u najsloženijim poreznim sporovima. Naš porezni i pravni tim zajedno rade od početnih faza poreznog spora, obično porezne revizije, i pokrivaju pravna i porezna pitanja  slučaja. Ako rezultati revizije nisu povoljni za klijenta, pružamo mu temeljitu procjenu rizika i izgleda za uspjeh ili gubitak u sporu.

Pomažemo klijentu tijekom upravnog postupka u uvjeravanju nadležnih poreznih tijela da povuku odluke ili pravovremeno odluče o pojedinom zahtjevu. Takav pristup oslobađa klijente od nepotrebnog gubitka vremena i povezanih troškova.

Konačno, ako porezno pitanje ne može biti riješeno u upravnom postupku, spremni smo nastaviti pravnu bitku s poreznim tijelima pred sudom. Naše iskustvo u poreznim i pravnim pitanjima, prava je kombinacija za postizanje povoljnih ishoda za naše klijente, čak i u najsloženijim i najtežim poreznim sporovima. Nudimo klijentima kompletne usluge zastupanja pred sudovima svih razina i u cijeloj državi.

Trgovački sporovi

Pomažemo klijentima kako u trgovačkim sporovima prije pokretanja parničnog postupka, tako i u poslovnim sporovima glede naplate trgovačkih potraživanja, korporativnih konflikata, ovršnih postupaka, povrede ugovornih odredbi (uključujući FIDIC ugovore), raskid ugovora, radno pravne sporove, trgovačke arbitraže, sporove iz područja tržišta kapitala te sporove iz područja prava konkurencije.

Temeljito istraživanje pravnih poslova ciljnog društva s naglaskom na pojedina područja, sa stupnjem detaljnosti prema zahtjevu klijenta, od “red flag” izvještaja do opisnih izvještaja.
Naše iskustvo u području zaštite potrošača raslo je proteklih godina kao odgovor na potrebe klijenata te na kontinuirano rastući interes potrošača za to pitanje (radi upoznavanja svojih prava).
Naše odvjetničko društvo ima tim stručnjaka specijaliziran za pitanja insolventnosti, s dubinskim razumijevanjem različitih vrsta ugovora, industrija i poslova, koji pruža specijaliziranu pravnu pomoć dužnicima i vjerovnicima.
Naši savjeti adresiraju ključne aspekte, kao što su veze između žigova, trgovačkih marki te naziva domena ili korištenje prava industrijskog vlasništva te nepoštene trgovačke prakse.