Radno pravo

Pružamo sve vrste pomoći, od usklađenosti i svakodnevnih pitanja ljudskih resursa do konkretne radno pravne pomoći u transakcijama i parnicama.

Radno pravo

Pružamo sve vrste pomoći, od usklađenosti i svakodnevnih pitanja ljudskih resursa do konkretne radno pravne pomoći u transakcijama i parnicama.

Nadalje, blisko surađujemo s drugim odjelima koji se bave porezima i ljudskim resursima te imamo široko i korjenito razumijevanje složenih poreznih pitanja i pitanja ljudskih resursa te nudimo praktična rješenja za probleme klijenata.

U relativno rigidnom i izazovnom pravnom okruženju, možemo pomoći društvima u efikasnom rješavanju pitanja radnog prava, nudeći prilagođena ugovorna rješenja, jasne i učinkovite unutarnje propise, postupke usklađivanja, itd.

U ovom području, nudimo pomoć u:

Usklađenost

  • priprema i revizija individualnih ugovora o radu i dodataka o pojedinim pitanjima;
  • pomoć u procesu zapošljavanja radnika i pripremi dokumentacije za zapošljavanje od samog početka;
  • izrada ili revizija internih akata;
  • pružanje informacija i konzultacija u pogledu odnosa sa sindikatima i predstavnicima radnika, kao i pripremanje te pregovaranje kolektivnih ugovora na razini društva.

Restrukturiranje

  • implementacija postupaka o otkazivanju ugovora o radu, kao i mirno rješavanje potencijalnih sporova;
  • pomoć tijekom prijenosa ugovora o radu u slučaju prijenosa poduzeća. Obveza preuzimanja ugovora o radu postaje bitna u kontekstu raznih transakcija koje uključuju preuzimanje poduzeća.

Pomoć u parničenju, uključujući i prethodnu pomoć

Naše pravno znanje omogućava nam da branimo interese klijenata pred sudovima u parnicama koje se tiču pitanja radnog prava. Naše usluge pokrivaju parnični postupak od početka do kraja i uključuju izradu i podnošenje tužbi pred nadležnim sudovima, zastupanje klijenata pred sudovima, podnošenje pravnih lijekova protiv sudskih odluka, kao i pomoć i zastupanje u pregovorima radi postizanja sudske nagodbe. Dodatno, nudimo pomoć pri ciljanim inspekcijama nadležnih tijela.

Pomoć u postupcima mobilnosti

Nudimo pomoć u mobilnosti ili postupcima privremenog premještaja radnika, koji mogu biti implementirani na razini društva, kako za zaposlenike premještene iz Hrvatske tako i zaposlenike premještene u Hrvatsku.

Doživite budućnost prava danas. Prošlo desetljeće bilo je vrijeme velikih promjena za interne pravne stručnjake.
Naše odvjetničko društvo ima tim stručnjaka specijaliziran za pitanja insolventnosti, s dubinskim razumijevanjem različitih vrsta ugovora, industrija i poslova, koji pruža specijaliziranu pravnu pomoć dužnicima i vjerovnicima.
Možemo pomoći klijentima da maksimaliziraju upotrebu osobnih podataka u raznim bazama podataka i sustavima, uz sigurnost da postupaju u skladu s relevantnim propisima o zaštiti privatnosti.
Temeljito istraživanje pravnih poslova ciljnog društva s naglaskom na pojedina područja, sa stupnjem detaljnosti prema zahtjevu klijenta, od “red flag” izvještaja do opisnih izvještaja.