Pravo tržišnog natjecanja

U našem odvjetničkom društvu imamo iskustva s pravom tržišnog natjecanja, koje se svake godine značajno proširuje zahvaljujući doprinosu našeg predanog odvjetničkog tima.

Pravo tržišnog natjecanja

U našem odvjetničkom društvu imamo iskustva s pravom tržišnog natjecanja, koje se svake godine značajno proširuje zahvaljujući doprinosu našeg predanog odvjetničkog tima.

Usklađenost i regulativa

 • izrada ugovora o distribuciji, kupoprodajnih ugovora ili drugih trgovačkih ugovora ili poslovnih praksi pri čemu se usklađuju poslovni interesi stranaka s odredbama prava tržišnog natjecanja;
 • analiza praksi i ponašanja dionika tržišta glede prava tržišnog natjecanja, uključujući kartele ili zloupotrebe dominantnog položaja.

Koncentracije

 • analiza konkretnih aktivnosti koje mogu rezultirati obvezom obavještavanja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja ili Europske komisije;
 • izrada obrasca za obavještavanje i vođenje postupka pred nadležnim tijelom za zaštitu tržišnog natjecanja radi ishođenja povoljne odluke;
 • sporedna ograničenja nužna za implementaciju ekonomske koncentracije;
 • ishođenje oslobođenja od privremenih mjera radi ostvarenja ekonomske koncentracije prije konačne odluke

Pomoć tijekom istraga

 • pomoć tijekom (nenajavljenih) istraga pokrenutih od strane Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, nudeći pojašnjenja, podnošenje dopunske dokumentacije kao i prikazivanje šire slike i postizanje boljeg razumijevanja analiziranog slučaja u ekonomskom i pravnom kontekstu;
 • zastupanje na sudu u postupku povodom žalbe protiv odluke nadležnog tijela za zaštitu tržišnog natjecanja.

Program usklađenosti s pravom tržišnog natjecanja

Najbolji način rješavanja pitanja iz područja prava tržišnog natjecanja je primjena programa usklađenosti. Zahvaljujući svom znanju te iskustvu naš tim može:

 • prepoznati rizike pojedinog slučaja;
 • procijeniti različite stupnjeve rizika unutar društva i, kad je to moguće, poduzimati radnje;
 • izraditi prilagođeni priručnik usklađenosti s pravom tržišnog natjecanja;
 • podučiti ključne zaposlenike u ovom području.

 

Možemo pomoći klijentima da maksimaliziraju upotrebu osobnih podataka u raznim bazama podataka i sustavima, uz sigurnost da postupaju u skladu s relevantnim propisima o zaštiti privatnosti.
Naš pravni tim za bankarsko i financijsko pravo ima značajnog iskustva u svim područjima transakcijskog bankarstva, uključujući raznovrsna financiranja i refinanciranja, sindicirane kredite, klasične i alternativne oblike restrukturiranja, sekuritizaciju te transakcije vezane za prijenose i izdvajanje portfelja, kao i spajanja i pripajanja u sektoru financijskih i reguliranih usluga.
Naš tim čine vješti i predani odvjetnici koji pomažu klijentima u raznim postupcima pred sudovima svih razina u državi kao i pred arbitražnim sudištima na nacionalnoj i međunarodnoj razini.