Nekretnine

Krehić & partneri spaja timove s različitim iskustvima i znanjima radi pružanja prilagođenih rješenja za klijente iz svih područja branše nekretnina.

Nekretnine

Krehić & partneri spaja timove s različitim iskustvima i znanjima radi pružanja prilagođenih rješenja za klijente iz svih područja branše nekretnina.

Naši stručnjaci pružaju pomoć u podršci transakcijama, strukturiranju transakcija glede nekretnina, provjera vlasništva, osiguranju vlasništva, korištenju zemljišta , prostornom planiranju, upravnim propisima, investicijskim instrumentima, stjecanju i raspolaganju, hipotekama i drugim pitanjima.

Pomoć u transakcijama

Jednostavne i složene transakcije, stjecanja portfelja, ugovora o terminskoj kupnji, nazadkupnje i leasinga, zajedničkih pothvata i partnerstava, investicija fondova privatnog kapitala u području nekretnina u trgovačke, industrijske, maloprodajne, stambene projekte te projekte zelene energije, uključujući pravnu pomoć u svim fazama transakcije.

Strukturiranje transakcije

Dizajn i implementacija strukture transakcije u skladu s ciljevima klijenta i osobitostima svake transakcije.

Predugovorna dokumentacija

Pisma namjere, memorandumi o razumijevanju, glavni uvjeti, popis uvjeta, kupoprodaja mjenica.

Dubinsko snimanje

Istraživanje poslovanja ciljnog društva (u slučaju kupoprodaje dionica) ili pretežno imovine (kupoprodaja imovine) s naglaskom na pojedina područja, primjerice: pravo vlasništva, povijest vlasništva, opterećenja na pravu vlasništva i parnice; s različitom razinom detalja, od opisnih izvještaja do isticanja rezultata, analize rezultata i procjene njihova utjecaja na transakcije, dizajn i implementaciju rješenja, uključujući ponovno razmatranje strukture transakcije.

Transakcijska dokumentacija

Naši stručnjaci imaju iskustva u izradi nacrta, pregledu i pregovaranju glede ugovora o kupoprodaji dionica ili imovine te ugovorima o zajedničkim pothvatima u skladu s najboljim praksama na hrvatskom tržištu te se orijentiraju na prilagođavanje dokumentacije u skladu s pojedinostima trgovačke strukture te imovine kako bi pružili prikladan transakcijski instrument, kao i adresirali probleme prepoznate u procesu dubinskog snimanja (uključujući i potencijalne rezultate tehničkog dubinskog snimanja); ovaj postupak implicira pregovaranje glede poslovnih i pravnih pitanja.

Dokumentacija za implementaciju nakon zaključenja transakcije

Naš tim osigurava podrobno praćenje faze implementacije nakon zaključenja transakcije te osigurava da je odgovarajuća dokumentacija nužna za procjenu tog procesa, spremna za izvršenje(npr. potvrde ispunjenja prethodnih uvjeta, zapisnika o preuzimanju, izvješća o cijenama, nadgledanje postupka upisa u zemljišne knjige itd.)

Osiguranje vlasništva

Ovisno o pojedinostima Vašeg projekta, može se pojaviti potreba za ugovaranjem osiguranja vlasništva. Imamo mnogo iskustva s pravnim lijekovima u pogledu nedostatka u vlasništvu prenositelja, kako zakupodavca tako i vlasnika te smo pregovarali oko polica osiguranja koje osiguravaju pokriće u okvirima najboljih praksi u ovom području.

Pomoć u sektoru graditeljstva

Izrada nacrta, pregled i pregovaranje glede ugovora o gradnji, uključujući sve ugovore utemeljene na FIDIC sustavu, u skladu s najboljim praksama na tržištu. Naše usluge uključuju pripremu tužbi, predugovornu pomoć i pomoć nakon zaključenja ugovora.

 

Pružamo pomoć koja odgovara specifičnim potrebama javnih naručitelja, istovremeno uzimajući u obzir zahtjeve natjecatelja koji sudjeluju u natječajima glede javne nabave, koncesija ili projekata javno-privatnog partnerstva.
Naše iskustvo u području zaštite potrošača raslo je proteklih godina kao odgovor na potrebe klijenata te na kontinuirano rastući interes potrošača za to pitanje (radi upoznavanja svojih prava).
Savjetujemo klijente u pitanjima strukturiranja i restrukturiranja investicija, prijenosa poslovanja, spajanja društava, podjele društva, prekogranična spajanja i pripajanja, u zajedničkim pothvatima, uključujući osnivanja, korporativno upravljanje, prava manjinskih članova, rješenje zastoja u pregovorima te izlazak iz članstva.
Naši savjeti adresiraju ključne aspekte, kao što su veze između žigova, trgovačkih marki te naziva domena ili korištenje prava industrijskog vlasništva te nepoštene trgovačke prakse.