Korporativno i trgovačko pravo

Savjetujemo klijente u pitanjima strukturiranja i restrukturiranja investicija, prijenosa poslovanja, spajanja društava, podjele društva, prekogranična spajanja i pripajanja, u zajedničkim pothvatima, uključujući osnivanja, korporativno upravljanje, prava manjinskih članova, rješenje zastoja u pregovorima te izlazak iz članstva.

Korporativno i trgovačko pravo

Savjetujemo klijente u pitanjima strukturiranja i restrukturiranja investicija, prijenosa poslovanja, spajanja društava, podjele društva, prekogranična spajanja i pripajanja, u zajedničkim pothvatima, uključujući osnivanja, korporativno upravljanje, prava manjinskih članova, rješenje zastoja u pregovorima te izlazak iz članstva.

Naši odvjetnici pomažu kupcu ili prodavatelju tijekom čitavog procesa preuzimanja ciljnog društva, kao i klijentima koji razmišljaju o ulasku u zajedničke poduhvate, počevši od evaluacije, strukturiranja, pripreme ugovorne dokumentacije, pregovaranja, zaključenja i implementacije iste.

Korporativno pravo

Pratimo naše klijente u svim fazama korporativnog djelovanja, uključujući:

  • Osnivanje društva

Dizajniranje optimalne korporativne strukture koja odgovara financijskim i poslovnim zahtjevima klijenta, priprema i potpisivanje potrebne dokumentacije te pomoć i zastupanje u postupcima upisa u odgovarajuće registre.

  • Korporativne promjene i usluge tajništva

Pomažemo klijentima u pripremanju i provođenju korporativnih odluka poput promjena osnivačkog akta, imenovanja i opoziva, poziva, održavanja sjednica i slično. Pružamo i usluge tajništva vezane za provođenje sjednica korporativnih tijela te čuvanja korporativne dokumentacije.

  • Korporativno strukturiranje i restrukturiranje

Pomoć klijentima u procjeni pravnih učinaka korporativnog strukturiranja ili restrukturiranja, uz ukazivanje na glavne prednosti i nedostatke svakog od tih postupaka te koraka potrebnih za njihovu implementaciju.

  • Ugovori unutar grupe

Pomažemo klijentima u pripremanju i provođenju ugovora unutar grupe, uključujući pripremu korporativne dokumentacije kojom se takvi ugovori odobravaju (odluke uprave/upravnog odbora, odluke glavne skupštine, punomoći itd.) te analiza ograničenja primjenjivih na ugovore unutar grupe.

  • Korporativno upravljanje

Dizajniranje te implementacija raznih struktura korporativnog upravljanja.

Trgovačko pravo

Znamo da su svrsishodnost, fleksibilnost i razuman poslovni pristup, poduprti temeljitom pravnom stručnošću, ono što klijenti očekuju od svojih pravnih savjetnika te uvijek nastojimo održati te standarde. Naše usluge iz područja trgovačkog prava uključuju:

  • Trgovački ugovori

izradu, pregled i pregovaranje trgovačkih ugovora koje klijent namjerava sklopiti sa svojim poslovnim partnerima, dobavljačima ili klijentima, a s ciljem osiguranja zaštite najboljih interesa klijenta, kako iz pravne tako i iz poslovne perspektive, te osiguranja da je ugovor ovršiv i zaključen u skladu s primjenjivim pravom.

  • Pravno savjetovanje o raznim pitanjima trgovačkog prava

Analiza konkretnih poslova koje klijent razmatra te utvrđivanje najpovoljnije strukture ugovora s pravne strane.

  • Obavijesti ugovornim partnerima i nadležnim tijelima

Pomoć i zastupanje klijenta pred njegovim ugovornim partnerima i nadležnim tijelima glede ispunjenja relevantnih ugovora ili provedbe postupaka.

  • Implementacija novih projekata

Pružanje uobičajenih savjeta i pomoći klijentu u pogledu izrade ugovorne strukture nužne za implementaciju konkretnog proizvoda ili koncepta na relevantnom tržištu.

Krehić & partneri spaja timove s različitim iskustvima i znanjima radi pružanja prilagođenih rješenja za klijente iz svih područja branše nekretnina.
Naši savjeti adresiraju ključne aspekte, kao što su veze između žigova, trgovačkih marki te naziva domena ili korištenje prava industrijskog vlasništva te nepoštene trgovačke prakse.
Pružamo sve vrste pomoći, od usklađenosti i svakodnevnih pitanja ljudskih resursa do konkretne radno pravne pomoći u transakcijama i parnicama.