Javni sektor

Pružamo pomoć koja odgovara specifičnim potrebama javnih naručitelja, istovremeno uzimajući u obzir zahtjeve natjecatelja koji sudjeluju u natječajima glede javne nabave, koncesija ili projekata javno-privatnog partnerstva.

Javni sektor

Pružamo pomoć koja odgovara specifičnim potrebama javnih naručitelja, istovremeno uzimajući u obzir zahtjeve natjecatelja koji sudjeluju u natječajima glede javne nabave, koncesija ili projekata javno-privatnog partnerstva.

Stručnjaci zaposleni u Krehić & partneri imaju bogato iskustvo u projektima javne nabave, EU financiranim projektima, koncesijama i projektima javno-privatnog partnerstva, te su bili uključeni u izradu namjenskog priručnika primjenjivog na sve državne javne naručitelje za primjenu propisa o koncesijama, kao i u održavanju obuka i konferencija za središnja i lokalna državna tijela glede implementacije propisa o javnoj nabavi i koncesijama, izradi pratećih studija ili odluka o dodjeli koncesije za javne naručitelje, zastupanju i pomoći privatnim investitorima tijekom pregovora s javnim tijelima i pružanju pomoći u raznim projektima javnih nabava, zajedničkih pothvata ili koncesija.

Savjetujemo klijente u pitanjima strukturiranja i restrukturiranja investicija, prijenosa poslovanja, spajanja društava, podjele društva, prekogranična spajanja i pripajanja, u zajedničkim pothvatima, uključujući osnivanja, korporativno upravljanje, prava manjinskih članova, rješenje zastoja u pregovorima te izlazak iz članstva.
Mnoge pravne službe teško uravnotežuju svoje svakodnevne obaveze s ciljem provođenja ključnih inicijativa visoke vrijednosti. Koristimo naše iskustvo na globalnoj razini u savjetovanju, tehnologiji i alternativnoj isporuci kako bi naši klijenti postigli niz ključnih ciljeva.
Pružamo usluge cjelovitog pogleda poslovanja radi ublažavanja izloženosti društava i njihovih zastupnika, te radi izbjegavanja značajnih troškova u postupcima koji slijede nakon utvrđivanja neusklađenosti poslovanja.
Temeljito istraživanje pravnih poslova ciljnog društva s naglaskom na pojedina područja, sa stupnjem detaljnosti prema zahtjevu klijenta, od “red flag” izvještaja do opisnih izvještaja.