Intelektualno vlasništvo

Naši savjeti adresiraju ključne aspekte, kao što su veze između žigova, trgovačkih marki te naziva domena ili korištenje prava industrijskog vlasništva te nepoštene trgovačke prakse.

Intelektualno vlasništvo

Naši savjeti adresiraju ključne aspekte, kao što su veze između žigova, trgovačkih marki te naziva domena ili korištenje prava industrijskog vlasništva te nepoštene trgovačke prakse.

Naše usluge iz područja prava intelektualnog vlasništva uključuju:

Stvaranje i zaštitu prava intelektualnog vlasništva

 • Registraciju prava intelektualnog vlasništva na nacionalnoj, EU ili međunarodnoj razini;
 • Podnošenje prigovora protiv registracije prava intelektualnog vlasništva u postupku pred nadležnim tijelom;
 • Zastupanje u sporovima glede povrede žigova, naziva domena, autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, uključujući pripremanje tužbi i zastupanje pred sudom ili pravnu pomoć u pregovorima s protustrankom radi postizanja izvansudskog rješenja spora.

Pomoć klijentima u njihovoj strategiji stvaranja dodatnih prihoda u poslovanju s intelektualnim vlasništvom

 • Izrada ugovora o licenci i pod licenci, uključujući registraciju licenci pri nadležnim tijelima;
 • Izrada ugovora o prijenosu prava intelektualnog vlasništva, uključujući i registraciju ugovora pri nadležnim tijelima;
 • Izrada ugovora o vanjskom stjecanju prava intelektualnog vlasništva, npr. softver.

Pregovori u transakcijama

Nudimo konzultacije, pomoć i zastupanje klijenata u pogledu:

 • izrade, pregleda i pregovaranja oko ugovora o zajedničkom pothvatu ili drugih ugovora o suradnji s ciljem iskorištavanja prava industrijskog vlasništva ili autorskih prava;
 • izrade pregleda i pregovaranja oko ugovora u pogledu realizacije određenih poslova u ime i za račun klijenta.

Zastupanje pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo i drugim nadležnim tijelima i sudovima

Pružamo pomoć u pogledu prijave žigova, pretrage dokumenata u službenim bazama podataka o žigovima i tumačenje rezultata pretrage, kao i u odnosu na razne stadije i postupke registracije prava intelektualnog vlasništva, uključujući postupke preispitivanja.

 

Dubinsko snimanje

Vršimo dubinsko snimanje u pogledu prava intelektualnog vlasništva, posebice s ciljem učinkovitog upravljanja, zaštite ili prijenosa prava intelektualnog vlasništva trgovačkog društva ili u pogledu osiguranja učinkovite zaštite autorskih djela koja su stvorili radnici, prepoznavanjem postojećih rizika i davanjem učinkovitih rješenja.

Parnice

Pružamo konzultacije i zastupamo klijente u parnicama glede prava intelektualnog vlasništva kao što su:

 • Parnice glede prava vlasništva;
 • Parnice glede ugovora o prijenosu prava intelektualnog vlasništva;
 • Tužbe za povredu i zahtjevi za izdavanje posebnih mjera zaštite, itd.

 

Krehić & partneri spaja timove s različitim iskustvima i znanjima radi pružanja prilagođenih rješenja za klijente iz svih područja branše nekretnina.
Naš tim čine vješti i predani odvjetnici koji pomažu klijentima u raznim postupcima pred sudovima svih razina u državi kao i pred arbitražnim sudištima na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Naš pravni tim za bankarsko i financijsko pravo ima značajnog iskustva u svim područjima transakcijskog bankarstva, uključujući raznovrsna financiranja i refinanciranja, sindicirane kredite, klasične i alternativne oblike restrukturiranja, sekuritizaciju te transakcije vezane za prijenose i izdvajanje portfelja, kao i spajanja i pripajanja u sektoru financijskih i reguliranih usluga.
Temeljito istraživanje pravnih poslova ciljnog društva s naglaskom na pojedina područja, sa stupnjem detaljnosti prema zahtjevu klijenta, od “red flag” izvještaja do opisnih izvještaja.