Energetika i okoliš

U području električne energije, nafte i plina, naš tim pruža savjete u velikom broju aspekata, uključujući u pogledu stvaranja, istraživanja, iskorištavanja, distribucije, trgovanja i isporuke krajnjim potrošačima. Rad je usredotočen na niže navedena područja.

Energetika i okoliš

U području električne energije, nafte i plina, naš tim pruža savjete u velikom broju aspekata, uključujući u pogledu stvaranja, istraživanja, iskorištavanja, distribucije, trgovanja i isporuke krajnjim potrošačima. Rad je usredotočen na niže navedena područja.

Naš iskusan i predan tim savjetuje klijente iz raznih industrijskih grana glede svih pitanja prava zaštite okoliša.

Energetika

Regulatorni aspekti

Konstantno smo uključeni u regulatorna pitanja vezana za postupak izdavanja dozvola, izgradnju novih pogona, pravni režim imovine u procesu proizvodnje ili distribucije, režimu carina i regulatornog nadzora.

Pomoć u transakcijama

Naš tim savjetuje u širokom spektru transakcija, u svim koracima, počevši od dubinskog snimanja, izrade ugovorne dokumentacije i pregovaranja oko iste. Također, bili smo uključeni u složenim postupcima korporativnog restrukturiranja za neke od najvažnijih aktera na tržištu energentima.

Korporativno i ugovorno pravo

U ovom području, razvili smo bogato iskustvo u izradi, pregovaranju i zaključenju ugovora specifičnih za pojedinu industriju. Istovremeno, pružamo kompletno savjetovanje o strukturiranju novih marketinških/prodajnih lanaca za dobavljače koji diversificiraju svoju ponudu u kontekstu liberalizacije tržišta električne energije i prirodnog plina. S korporativne strane, pružamo svakodnevne savjete društvima, uzimajući u obzir posebne regulatorne zahtjeve u području njihovog djelovanja.

Javna nabava

Budući da su mnogi akteri u polju energetike društva u državnom vlasništvu ili uživaju posebna ili isključiva prava, mi ih najbolje možemo savjetovati u strukturiranju kompetitivnih natječaja kao i u slučaju revizije Državnog ureda za reviziju.

Krehić & partneri spaja timove s različitim iskustvima i znanjima radi pružanja prilagođenih rješenja za klijente iz svih područja branše nekretnina.
Pružamo sve vrste pomoći, od usklađenosti i svakodnevnih pitanja ljudskih resursa do konkretne radno pravne pomoći u transakcijama i parnicama.
Naši savjeti adresiraju ključne aspekte, kao što su veze između žigova, trgovačkih marki te naziva domena ili korištenje prava industrijskog vlasništva te nepoštene trgovačke prakse.
Naše odvjetničko društvo ima tim stručnjaka specijaliziran za pitanja insolventnosti, s dubinskim razumijevanjem različitih vrsta ugovora, industrija i poslova, koji pruža specijaliziranu pravnu pomoć dužnicima i vjerovnicima.