Bankarstvo i financije

Naš pravni tim za bankarsko i financijsko pravo ima značajnog iskustva u svim područjima transakcijskog bankarstva, uključujući raznovrsna financiranja i refinanciranja, sindicirane kredite, klasične i alternativne oblike restrukturiranja, sekuritizaciju te transakcije vezane za prijenose i izdvajanje portfelja, kao i spajanja i pripajanja u sektoru financijskih i reguliranih usluga.

Bankarstvo i financije

Naš pravni tim za bankarsko i financijsko pravo ima značajnog iskustva u svim područjima transakcijskog bankarstva, uključujući raznovrsna financiranja i refinanciranja, sindicirane kredite, klasične i alternativne oblike restrukturiranja, sekuritizaciju te transakcije vezane za prijenose i izdvajanje portfelja, kao i spajanja i pripajanja u sektoru financijskih i reguliranih usluga.

Naša stručnost u transakcijama uključuje:

  • Pomoć klijentima u izradi i ugovaranju zajmova i sredstava osiguranja, uključujući izradu nacrta, pregled i pregovaranje glede kreditne dokumentacije i povezane dokumentacije sredstava osiguranja (na ili bez LMA standarda) te općenito pomoć klijentima u postizanju uspješnog zaključenja ovakve vrste transakcija.
  • Pomoć klijentima u izradi nacrta, pregledu i pregovaranju glede ugovorene dokumentacije o restrukturiranju različitih zajmova (dogovorna restrukturiranja)
  • Pomoć klijentima u trgovanju (kupnji ili prodaji) kreditnih proizvoda i potraživanja (kako u portfeljnim/skupnim, tako i u pojedinačnim transakcijama (single-ticket)), uključujući pregled temeljne kreditne dokumentacije, izradu nacrta, pregled i pregovaranje dokumentacije za ustup ili prijenos te općenito pomoć klijentima u zaključivanju ovakve vrste transakcija
  • Pomoć klijentima u dubinskom snimanju društava u pogledu imovine, korporativnog upravljanja i općenito ukupnog poslovanja

Savjeti u restrukturiranju

Kao dio tima u potpunosti posvećenog pitanjima restrukturiranja, (pred)stečaja i rješavanju sporova, dajemo savjete u području restrukturiranja te (pred)stečaja uključujući:

  • Savjetovanje klijenata glede valjanosti i ovršivosti razmatranih transakcija, temeljne dokumentacije i općenito glede društava i/ili imovine koje naši klijenti imaju ili namjeravaju steći
  • Savjetovanje klijenata glede učinka (pred)stečajnih postupaka na prava osiguranih vjerovnika i ublažavanje rizika insolventnosti
  • Savjetovanje klijenata glede zaštite i ovrhe osiguranih prava vjerovnika

Podrška i savjeti vezani za regulatornu usklađenost

Sektor financijskih usluga trenutno je jedan od globalno najreguliranijih sektora te se očekuje dodatan porast regulatornih ograničenja. Dubinsko lokalno znanje te razmišljanje u međunarodnim okvirima, nužni su kako bi se osiguralo kvalitetno upravljanje regulatornim rizicima za financijske i ostale regulirane institucije.

Pružamo usluge kreditnim i financijskim institucijama u postupcima ishođenja dozvola za obavljanje financijskih usluga u RH te ih zastupamo u ovim postupcima pred regulatorima.

Naš tim čine vješti i predani odvjetnici koji pomažu klijentima u raznim postupcima pred sudovima svih razina u državi kao i pred arbitražnim sudištima na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Mnoge pravne službe teško uravnotežuju svoje svakodnevne obaveze s ciljem provođenja ključnih inicijativa visoke vrijednosti. Koristimo naše iskustvo na globalnoj razini u savjetovanju, tehnologiji i alternativnoj isporuci kako bi naši klijenti postigli niz ključnih ciljeva.
Temeljito istraživanje pravnih poslova ciljnog društva s naglaskom na pojedina područja, sa stupnjem detaljnosti prema zahtjevu klijenta, od “red flag” izvještaja do opisnih izvještaja.